Wat doen wij

Stichting P4Sports stimuleert goed werkgeverschap in de sport. Dit doen wij door het aanbieden van een compleet ondersteuningspakket aan personele diensten in de sport. Naast het voeren van de salaris- en personele administratie, adviseren wij sportverenigingen en sportorganisaties ook bij fiscale en juridische zaken. Door onze ruime ervaring in de sport zijn wij in staat maatwerk te leveren voor iedere vereniging of sportorganisatie.

Stichting P4Sports verzorgt voor u nagenoeg alle werkgeverszaken en de daarmee samenhangende tijdrovende administratieve handelingen. Wij nemen dan het formeel werkgeverschap over. Hierbij worden alle contacten met officiële instanties (zoals belastingdienst en UWV) door ons onderhouden. De werknemer voert de dagelijkse werkzaamheden echter onder uw leiding (als materieel werkgever) uit. Onze dienstverlening is overigens vrijgesteld van BTW !

Ziekteregeling

Bij ziekte van de werknemer verzorgen wij alle administratieve handelingen, waaronder de afstemming met de arbodienst. Onze verzuimverzekering keert bij arbeidsongeschiktheid (met inachtneming van een wachttijd van 10 werkdagen) 70% van het bruto dagloon uit.

Wat zijn voor u de voordelen:

 • U stuurt de werknemer aan, maakt zelf met hem of haar afspraken en bent daarna verlost van alle administratieve rompslomp.
 • Wij verzorgen de volledige loonadministratie. Dit betekent continuïteit in uitbetaling van de lonen, aangifte en afdracht van loonheffingen en beheer van het personeelsdossier.
 • Wij voorzien u van de nodige management informatie en verzorgen de afhandeling met de Belastingdienst, UWV en andere betrokken instellingen.
 • Vaste tarieven, zodat u weet waar u aan toe bent.

Wat wij doen:

 • Salarisadministratie inclusief salarisbetaling, aangifte en afdracht van loonheffingen.
 • Maandelijkse salarisstroken en jaaropgave digitaal toegezonden.
 • Het opstellen van correcte arbeidsovereen- komsten.
 • Personeelsadministratie (o.a. ziekte en historie vastleggen).
 • Stimuleren van goed werkgeverschap.
 • Conflictbemiddeling.
 • Financiële en juridische helpdesk.